Diákként részese lenni a kísérleti oktatásnak egészen más volt, hiszen nem láttunk mögé a dolgoknak. Nekem tetszett, jól éreztem magam a négy év alatt, és úgy gondolom, hogy minden diák egyénisége, személyisége kibontakozhatott. Sokféle területen kipróbálhattuk magunkat. A pedagógusok partnernek tekintettek bennünket. Szabadon elmondhattuk véleményünket, mert ezt várták tőlünk. Megtanultunk tanulni, meglátni az összefüggéseket, feldolgozni és megérteni a tanagyagot. Így utólag visszagondolva, talán ennek köszönhető az is, hogy én például merek váltani. Ki merem próbálni magam különböző helyzetekben.

Kocsorné Seprenyi Anita
óvoda- és fejlesztőpedagógus, hittanár


1988-1992

osztály: C
(2017. június)Pedagógiai tanulmányaim során azonban már tudatosodott bennem, hogy miről is szólt, mi is volt a lényege annak a pedagógiai módszernek, aminek részese lehettem. Végigkísért tanulmányaim során, hiszen az óvóképző főiskolán, a fejlesztőpedagógusi tanulmányaim során és a mesterképzésen is szerepelt mint tétel, egyszer ki is húztam. :)

Úgy alakult az életem, hogy szinte folyamatosan halmozottan hátrányos helyzetű, főként cigány származású gyermekekkel dolgozom. A második diplomámnál a pedagógus szakvizsgán a szakdolgozatomat is ebből írtam, a fejlesztés lehetőségeit taglaltam. Megjelent benne a projektmódszer, a tevékenység központú nevelés, a szülők bevonása a nevelésbe. A pedagógiai program és a fejlesztő programok kidolgozásakor sok mindent felhasználtunk belőle az óvodában. Nagy veszteség lenne, ha feledésbe merülne ez az igazán jól kidolgozott módszer, amivel hatékonyabban lehetne eredményeket elérni.

Javaslatom: közvélemény-kutatás a volt középiskolai diákok körében, hogy számukra mit jelentett a kísérlet, milyen előnyeik illetve hátrányaik származtak ebből stb.
vélemény diákként szövege

név
foglalkozás


évfolyam

osztály betűjele
(adatközlés dátuma, év, hó)hasznosulás felnőttként szövege

vélemény felnőttként szövege

javaslat szövege