"csak a csoda mentheti meg az óvodát, az iskolát a folyamatos zaklatásoktól, a számára kedvezőtlen döntések sorozatától. Az iskolarendszer stratégiai jelentőségének szakadatlan hangsúlyozása egyre üresebbé és hiteltelenebbé válik, mert kiáltó ellentétben áll a valósággal, azzal a ténnyel, hogy ez az agyonmagasztalt ágazat megnyomorított, vergődő, tönkrement intézményekből épül fel. Minek köszönheti ez az iskolaellenes (végső soron: kultúra- és értelmiségellenes) törekvés elkápráztató virulenciáját?"

Az iskola makrotársadalmi jelentősége és mikrotársadalmi státusa
Gáspár László a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán 1997. március 21-én, a szerző 60. születésnapját köszöntő tudományos ülésén elhangzott előadása