Dr. Gáspár László

Innovációs folyamatok menedzselése az iskolában

OKKER Kiadó, Budapest, 1996

Tartalom
Az innováció általános elméleti alapjai 5
Az innovációelmélet fő kérdései 5
Az innováció jelenségkörének differenciálódása és integrálódása 37
Általános innovációelmélet; általános innovációfogalom 41
A pedagógiai innováció problématörténetéhez 47
Innovációs lehetőségek az iskolában 51
Az iskolaügy modernizációja: innováció és reform 51
Innovációs lehetőségek: az egyetemes innovációs transzfer 67
Innovációs lehetőségek: a kultúrák közötti innovációs transzfer 69
Innovációs lehetőségek: az iskolarendszeren belüli és az iskolarendszeren kívüli oktatás kölcsönhatása 79
Innovációs lehetőségek: az oktatóiskola, a nevelőiskola és a munkaiskola pedagógiai vívmányainak szintézise 84
Innovációs lehetőségek: az elitképző és a tömegnevelő iskolák egymásra hatása 90
Innovációs lehetőségek: a "követelménycentrikus" és a "gyermekcentrikus" pedagógiák vívmányainak szintézise 98
Innovációs lehetőségek: az analitikus és a szintetikus fejlesztés egysége 101
Innovációs lehetőségek: a nevelés intézményi rendszerének módszeres áttekintése 103
A pedagógiai innováció folyamata 111
Az innovációs lehetőségek felismerése 111
Az innovációs cél előzetes meghatározása 117
A választott innovációs út előzményeinek számbavétele 119
A külső környezet lehetőségközpontú elemzése 120
A szervezet (intézmény) belső feltételeinek innovációszempontú elemzése 122
Az innovációs elképzelés - a lehetséges alternatívák, az innovációs forgatókönyvek - részletes kidolgozása a döntéshozók számára 124
Az innovációval kapcsolatos elvi döntések 126
Az innovációs folyamat megtervezése: a fejlesztési program 127
Az innovációs folyamat előzetes kontrollja 128
Az innovációs program megvalósítása 130
Az innovációs produktum minőségi értékelése 131
Az innováció eredményeinek terjedése 132
Innovációs menedzsment az iskoláan 134
Az innovációs menedzsment kiépítése 134
A stratégiai gondolkodás elsajátítása 137
Az innovációs potenciál kifejlesztése és fenntartása 138
Az innovációt támogató és akadályozó tényezők arányának módosítása 141
A pedagógiai innováció rendszerfejlesztési feladatai 142
A felhasznált irodalom 147